Diplomovaná všeobecná sestra

Studijní obor: Diplomovaná všeobecná sestra
Kód oboru: 53-41-N/1
Typ studia: denní tříleté
Způsob ukončení studia: absolutorium
Počet otevíraných tříd: 1 třída (30 studentů)
Výše školného: 2.000,- Kč/ za půl roku
Aktuální termíny přijímacích zkoušek: informace zde

Učební plán oboru

Popis studia

  • Tříleté denní studium pro absolventy středních škol ukončené absolutoriem.
  • Organizace studia je podobná organizaci studia na vysoké škole. Studium v jednotlivých ročnících je rozděleno na zimní a letní období, bloky teoretické a praktické výuky jsou zakončeny samostudiem a zkouškovým obdobím. Studijní výsledky se zaznamenávají do studijních indexů. Studium je organizováno jako denní. Zahrnuje teoretickou výuku ve škole, která probíhá formou přednášek, seminářů, praktických cvičení a konzultací.
  • Cílem je osvojení teoretických vědomosti z věd jako jsou anatomie, fyziologie, radiologie, patologie, mikrobiologie, první pomoc, ošetřovatelství v interních a chirurgických oborech, v gynekologii a porodnictví, v psychiatrii, v pediatrii, v komunitní, domácí a hospicové péči.
  • Dále jsou součástí studia vybrané psychologické a  sociální disciplíny, např. psychologie a komunikace, vývojová, sociální a zdravotnická psychologie, sociologie, právo, problematika národnostních menšin a multikulturního ošetřovatelství, edukace pacientů.
  • Součástí studia je praktická výuka včetně ošetřovatelské a odborné praxe, která probíhá ve vybraných zdravotnických zařízeních a nemocnicích.

Profil absolventa

Absolvent oboru Diplomovaná všeobecná sestra je plnohodnotný kvalifikovaný pracovník nelékařské profese, který poskytuje samostatnou kvalifikovanou ošetřovatelskou péči ve všech ZZ a své uplatnění najde na trhu práce v ČR, celé EU i v dalších zemích.