Novinky

Informace o organizaci výuky do konce školního roku 2020/2021

Do budovy školy mohou k výuce nastoupit žáci, kteří nemají zjevné známky onemocnění a jsou otestováni ve škole (testy Hangzhou Sejoy, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette).

  • Výuka žáků probíhá prezenční formou. Aktuální rozvrh - Bakalář.

  • Žáci se testují 1x za týden.

  • Povinnost nosit roušky se již vyučování netýká!


Testy lze nahradit:

  1. dokladem o tom, že osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, a uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu nebo RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,

  2. dokladem o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 7 dnů a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

  3. certifikátem o provedeném očkování proti nemoci COVID-19, od kterého uplynulo minimálně 14 dnů.

(Upozorňujeme, že pokud by vyšel antigenní test pozitivně, bude žák umístěn do izolační místnosti a se zákonnými zástupci bude projednán jeho odchod ze školy.)

Povinni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu jednorázovou zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí mít respirátor FFP2) se týká pouze společných prostor školy  o přestávkách.

Podrobnosti ZDE.

Tiskový mluvčí

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz