Novinky

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická se těší velkému zájmu o studium. První studenti nastoupí v září do nové pobočky školy v Přerově

12.7.2021

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická, která působí v Ostravě, Českém Těšíně a od září nově i v Přerově se těší rostoucímu zájmu o studium. Přihlášky k přijímacímu řízení pro rok 2021/2022 poslalo celkem 192 uchazečů.


210624 školská rada

24.6.2021

Ve dnech 15.6. – 18.6.2021 se konaly v souladu s § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. Volby školské rady dvou členů z řad zletilých žáků, studentů VOŠ a zákonných zástupců žáků.


Informace o organizaci výuky do konce školního roku 2020/2021

14.6.2021

Do budovy školy mohou k výuce nastoupit žáci, kteří nemají zjevné známky onemocnění a jsou otestováni ve škole (testy Hangzhou Sejoy, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette).


Oznámení o volbách do Školské rady

25.5.2021

V souladu s § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyjádřením MSMT-40610/2020-1 ze dne 19.10.2021 se dne 15.6.2021 konají na naší škole volby do školské rady.


Online Dny otevřených dveří 21. května

17.5.2021

AGEL Vyšší odborná škola zdravotnická si Vás dovolují pozvat na Dny otevřených dveří ON-LINE.


Organizace výuky od 26. 4. 2021

23.4.2021

Od pondělí 26.4. 2021 se umožňuje praktické vyučování ve školách.


Informace k provozu školy a testování od 12. dubna 2021

11.4.2021

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví k testování žáků a studentů ve školách a školských zařízení je od 12. 4. 2021 školám a školským zařízením uložena povinnost testovat žáky a studenty 2x týdně antigenními testy.


ORGANIZACE VÝUKY OD 1.3.2021

28.2.2021

ORGANIZACE VÝUKY ...


Organizace výuky od 1.2.2021 do odvolání

29.1.2021

Výuka na VOŠ probíhá dle harmonogramu LO distančním způsobem Praktická výuka je neomezena.


Organizace výuky od 25.1. do 28.1.2021

24.1.2021

Dle harmonogramu probíhá (u obou forem studia) v lednu zkouškové období. Individuální zkoušky mohou proběhnout prezenčně, vše ostatní distančně (online testy). O způsobu rozhoduje vyučující. Praktická výuka je neomezena.


INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKY ŠKOLY

19.1.2021

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o. si Vás dovolují pozvat na Individuální prohlídky naší školy.


Organizace výuky od 11.1.2021

8.1.2021

Na základě Informací MŠMT prodlužujeme platnost Organizačního opatření č.5 do 22.1.2021.


Provozní doba sekretariátu

5.1.2021

Provozní doba sekretariátu se mění od 4. 1 do 15. 1.


Organizační opatření v souvislosti s epidemiologickou situací č. 5 v době od 4.1. do 10.1.2021

28.12.2020

Na základě informací MŠMT vydávám následující pokyn k organizaci provozu školy:


Dny boje proti covidu

16.12.2020

Dny 21. prosince a 22. prosince jsou pro žáky SŠ a VOŠ stanoveny jako volné dny (dle zprávy MŠMT)


ORGANIZACE VÝUKY OD 25. 11. 2020

30.11.2020

Na základě informace MŠMT k provozu škol a školských nařízení dochází k níže uvedeným změnám.


Organizační opatření v souvislosti s epidemiologickou situací č. 3 v době od 2.11.2020

2.11.2020

Na základě platných krizových opatření vydává ředitel školy následující pokyn k organizaci provozu školy


Omezení provozu školy od 5. 10. 2020

4.10.2020

Na základě nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se s účinností ode dne 5. října 2020 do 18. října 2020 nařizuje omezení provozu středních a vyšších odborných škol, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.


Vyhlášení 3. kola přijímacího řizení na obor DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

1.7.2020

Ředitel školy vypisuje 3. kolo Přijímacího řízení na obor Diplomovaná všeobecná sestra na VOŠZ v Ostravě a Českém Těšíně. Přihlášky mohou uchazeči zasílat na adresu vybrané školy do 31. srpna 2020. 3. kolo přijímací zkoušky poté proběhne dne 7. září 2020.


Učitelé a jejich žáci společně testovali na covid-19. A co jste dělali během karantény vy?

11.6.2020

Ještě v lednu to byli učitelé, kteří se připravovali na hodiny a snažili se svým studentům předat něco z toho, co sami během své praxe prožili. Naučit je to nejdůležitější. A studenti jim naslouchali. O tři měsíce později stojí všichni společně v budově dětského domova, zahaleni do roušek a ochranných obleků a společně testují zdejší děti i personál. Situace se změnila za tu krátkou dobu pro všechny, ale několik zaměstnanců a posléze i žáků AGEL střední zdravotnické a Vyšší odborné školy se rozhodlo nebýt pouze pozorovateli a své poslání pracovat ve zdravotnictví se rozhodli naplnit. Obě zástupkyně ředitele školy a spolu s nimi i vyučující odborných předmětů se dobrovolně zapojily do plošného testování, které začala společnost AGEL realizovat v průběhu dubna. Nejprve působily na provizorně zřízeném odběrovém místě pro pěší i motoristy ve Vítkovicích, kde testovaly samoplátce. Posléze se k nim přidalo i několik studentů oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Společně pak začali testovat i v dalších zařízeních, mezi nimiž byly právě dětské domovy.


Naši VOŠkaři v terénu - AKCE Covid

19.5.2020

Ač jsou školy zavřené a studenti mají pouze domácí výuku, která prozatím vylučovala praxe, naši studenti vyšší odborné školy si terénu užívají dostatečně. Část třídy se totiž rozhodla spolu se svými odbornými vyučujícími zapojit jako dobrovolníci do testování na Covid-19, které spustila společnost AGEL. Žáci a učitelé byli nejprve v průjezdném odběrovém místě pro samoplátce v Ostravě- Vítkovicích, poté se už zapojili také do plošného testování v terénu. Společně objížděli dětské domovy a domovy sociálních služeb. Naši studenti tak praxe mají a jsou k nezaplacení. Praxe i studenti... :-)


PODĚKOVÁNÍ

27.3.2020

Děkujeme všem pedagogů, zaměstnancům, žákům a studentům naší školy za obrovské úsilí, se kterým se učíte zvládat naprosto novou a nezvyklou situaci. Děkujeme i za snahu naučit se vzdělávat prostřednictvím nových on-line nástrojů. Děkujeme vám i za to, že se chováte bezpečně, nabízíte pomoc, kde je jí třeba a že se navzájem povzbuzujete a držíte při sobě. Tato situace není lehká pro nikoho, ale zároveň nám ukazuje, kolik dobrého se v nás skrývá. Všem přejeme mnoho sil a hlavně pevné zdraví pro všechny. Vedení školy AGEL SZŠ a VOŠZ


AKTUÁLNÍ INFORMACE O VÝUCE ŽÁKŮ A STUDENTŮ

12.3.2020

V době uzavření školy bude probíhat výuka formou zadávání a vyhodnocování domácí práce prostřednictvím systému Bakalář a e-mailem (výhradně na školní a třídní adresy). Žáci a studenti školy jsou povinni pravidelně sledovat výše uvedené kanály pro zadávání samostatné práce, úkoly řádně zpracovávat a odevzdávat v určených termínech.


Aktuální informace k epidemiologické situaci vzhledem k výuce od 12. 3.

10.3.2020

Vláda ČR schválila ve čtvrtek 12. 3. 2020 vyhlášení nouzového stavu na celém území České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen na dobu 30 dnů. Provoz školy po dobu nouzového stavu: V souvislosti s uzavřením škol a s realizací aktuálních preventivních protiepidemiologických opatření je omezen provoz školy: sekretariát Po-Pá: 8.00 – 12.00 hodin V případě potřeby kontaktujte: Ostrava - Mgr. A. Panáková: 727 821 809 / Český Těšín - PhDr. K. Delongová: 721 055 20


AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ má jednu z nejmodernějších laboratorních učeben v kraji

27.1.2020

Nově vybavenými laboratorními učebnami se může pyšnit AGEL Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická v Ostravě – Koblově. Díky možnosti využít dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj a Evropské unie mohla škola kompletně vybavit novou laboratoř, kde se na své budoucí povolání připravují žáci zdravotnického lycea, laboratorní asistenti i praktické sestry. Kvalita výuky je tak na mnohem vyšší úrovni.


Obor Diplomovaná všeobecná sestra nyní v Ostravě i Českém Těšíně

27.1.2020

První ročník Diplomované všeobecné sestry na VOŠ AGEL už od září běží v Ostravě. Nyní budou mít středoškolští studenti možnost pokračovat ve studiu také v Českém Těšíně. Od září bude totiž vyšší odborná škola zahajovat výuku i zde.


První exkurze v terénu a teď už hurá na praxi

25.11.2019

Studenti Vyšší odborné školy mají už přeci jen jiný režim, než naši středoškoláci. Aby ale mohli jít na souvislou praxi do nemocnice a něco už tam uměli, předcházela tomu intenzivní výuka teorie, která začala hned první dny v září a trvala až do listopadu. Bylo to náročné a informací bylo moc. Ale nezbytné. Aby si ale studenti přeci jen lehce oddechli, vyrazili do terénu, stejně jako jejich mladší kolegové. V Olomouci nakoukli na Zdravotnickou záchrannou službu Olomouckého kraje a o týden později vyrazili do Nemocnice Přerov.


Přihlášky přijímáme až do 15. září! Tak už neváhejte a přijďte mezi nás.

15.8.2019

Máte maturitu a stále nevíte, kde pokračovat ve studiu? Zkuste to u nás. Vyšší odborná škola AGEL stále přijímá studenty na obor Diplomovaná všeobecná sestra. Tak využijte výhod, které nabízí škola, ale i celá skupina AGEL. Přihlášky je možné zasílat na adresu školy nebo na email info@szs.agel.cz až do 15. září. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit, a to na telefonním čísle +420 720 967 901.


Úřední hodiny v době letních prázdnin

3.7.2019

od 1. 7. – 23. 8. 2019 každou středu od 8:00 – 11:30 od 26. 8. – 30. 8. 2019 každý den od 8:00 do 11:30 Potvrzení o studiu, potvrzení průkazek na jízdné (pro žáky 2. - 3. ročníku) se bude vydávat v týdnu od 26. 8. 2019 od 9 – 11:30 Potvrzení o studiu, potvrzení průkazek na jízdné (pro žáky 1. ročníku) se bude vydávat v týdnu od 2. 9. 2019 Telefonický kontakt: sekretariát: Pavlína Bulušková 720 967 901 zástupkyně ředitele školy: Mgr. Alžběta Panáková 727 821 809


Výsledky prvního kola přijímacího řízení

19.6.2019

Snad všechny uchazeče o studium potěšíme, protože jsme v sekci Uchazeči o studium vyvěsili výsledky 1. kola.


Stále máte čas podat si přihlášku!

17.6.2019

Podat si přihlášku na naši nově otevřenou Vyšší odbornou školu stále můžete, a to do 31. července 2019. Prázdniny se už rychle blíží a pokud stále nemáte jasno, kam nastoupíte v září do školy, je nejvyšší čas se nad tím zamyslet. Naše škola nabízí nejen moderní prostředí, ale také nadstandardní praxi, zázemí v nemocnicích skupiny AGEL nebo možnost čerpat stipendium. Tak už neváhejte, ať si prázdniny užijete v klidu.


Otevíráme Vyšší odbornou školu!!!

5.4.2019

Trvalý nedostatek nelékařského zdravotnického personálu se rozhodla řešit skupina AGEL vlastními silami. A to nejen v rámci středoškolského, ale nově i vyššího odborného vzdělávání. Kromě AGEL Střední zdravotnické školy, kterou provozuje skupina od roku 2017, nově startuje AGEL výuku také na vyšší odborné škole, která bude sídlit v Ostravě a první studenty přivítá už 2. září 2019.


Tiskový mluvčí

Mgr. Adam Knesl
Email: adam.knesl@agel.cz