Uchazeči o studium

O přijímacím řízení

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2021

Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2021/22  se koná 15. 6. 2021

 

Obor Diplomovaná všeobecná sestra -  53-41-N/1

Forma studia denní, 3-leté
Způsob ukončení absolutorium
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání
Výše školného 2.000,- Kč / půl roku

 

Forma studia kombinované, 3,5-leté
Způsob ukončení absolutorium
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání
Výše školného 2.000,- Kč / půl roku

Certifikace

  • vysvědčení o absolutoriu + diplom absolventa vyšší odborné školy
  • absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem
  • způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - absolutorium, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba

 

Základní informace pro uchazeče o studium

  • absolvent/absolventka oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti diplomovaná všeobecná sestra
  • absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních, jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb a péče, ambulantních složkách státních a privátních, v lázeňských zařízeních, v terénní i domácí zdravotní péči

 

Kdo může být uchazečem o studium

  • studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.