Uchazeči o studium

Přihláška ke studiu

  • přihlášku ke studiu lze odevzdat do 31.5.2022
  • včetně zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání. Výsledky maturitní zkoušky, výsledky studia za 3. ročník a 1. pololetí 4. ročníku střední školy – doložené ověřenou kopií vysvědčení.

Prosíme uchazeče, aby přihlášky, zasílali na adresu místa školy, kde se hlásí.

Do Ostravy na adresu:

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.
Antošovická 107/55
711 00 Ostrava-Koblov

Do Českého Těšína na adresu:

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.
Slovenská 1911/1
737 01 Český Těšín

Do Přerova na adresu:

AGEL Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická s.r.o.
Náměstí Přerovského povstání 2804/2
750 02 Přerov
 

Do samotné přihlášky pod název školy prosím doplňte, že se jedné o školu v Ostravě, Českém Těšíně nebo v Přerově, podle toho, kam se hlásíte.