Uchazeči o studium

Kritéria přijetí ke studiu

Kritéria pro přijetí uchazečů stanovená ředitelem školy

PLATNÉ PRO OBĚ FORMY STUDIA

 Kritéria přijímacího řízení na obor, která jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení v roce 2022

 V přijímacím řízení budou hodnoceny počty bodů:

A) výsledky maturitní zkoušky

B) výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy (konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku)

  • vpřípadě bodové shody v bodu A) rozhodne o pořadí přijatých studentů absolutní průměr ze všech vysvědčení získaných na SŠ (tzn. závěrečná vysvědčení z 1., 2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení za 4. ročník)

 C) zdravotní způsobilost  ke studiu a výkonu povolání

 D) povinná účast na ústním pohovoru