Uchazeči o studium

O přijímacím řízení

DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA
uchazeči o studium

Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2020
Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2020/21  se bude konat  17.6. 2020

Termín podání přihlášky pro 2. kolo přijímacího řízení bude upřesněn.
Přijímací řízení pro 2. kolo pro školní rok 2020/21  bude upřesněn.

Termín podání přihlášky pro 3. kolo přijímacího řízení bude upřesněn.

Obor: Diplomovaná všeobecná sestra -  53-41-N/1.

Forma studia denní, 3-leté
Způsob ukončení absolutorium
Dosažený stupeň vzdělání vyšší odborné vzdělání
Výše školného 2.000,- Kč / půl roku

Certifikace

Vysvědčení o absolutoriu + diplom absolventa vyšší odborné školy

Absolvent je oprávněn užívat titul diplomovaný specialista (DiS) psaný za jménem.

Způsob ukončení studia: závěrečná zkouška - absolutorium, jehož součástí je absolventská práce a její obhajoba.

Kdo může být uchazečem o studium

Studium je určeno absolventům jakékoli střední školy, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku a splňují zdravotní kritéria.