Uchazeči o studium

Kritéria přijetí ke studiu

Kritéria pro přijetí uchazečů stanovená ředitelem školy:

 Kritéria přijímacího řízení na obor, která jsou platná pro všechna kola přijímacího řízení v roce 2020/21.

 V přijímacím řízení budou  hodnoceny počty bodů:

  1. výsledky maturitní zkoušky
  2. výsledky předchozího vzdělávání vyjádřené na vysvědčení ze střední školy 
    (konec 3. ročníku a 1. pololetí 4. ročníku). V případě bodové shody v bodu B) rozhodne o pořadí přijatých studentů absolutní průměr ze všech vysvědčení získaných na SŠ (tzn. závěrečná vysvědčení z 1.,2. a 3. ročníku a pololetní vysvědčení za 4. ročník).
  3. zdravotní způsobilost  ke studiu a výkonu povolání
  4. povinná účast na ústním pohovoru

Podmínky pro přijetí uchazečů pro VOŠ:

Obor Kapacita Přijímací řízení Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

53-41-N/1.
Diplomovaná všeobecná sestra

Denní forma vzdělávání

 
10 (Ostrava)
5 (Český Těšín)
ANO ANO